انجمن اجتماع اندیشه
جنس آدم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن اجتماع اندیشه ()
+-- انجمن: فرهنگ ، هنر و ادبیات (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- انجمن: شعر و ادبیات (/forumdisplay.php?fid=21)
+---- انجمن: شعر و متون ادبی (/forumdisplay.php?fid=22)
+---- موضوع: جنس آدم (/showthread.php?tid=730)جنس آدم - omid_ku - 12-04-2012

پشت ویترین مغازه ها

جنس هایی هست که خیلی گرونن


یه چیزایی هم میشه پیدا کرد که ارزونه

اما گاهی یه گوشه ای، یه چیزی میذارن، که شاید کهنه باشه ،
شایدم معمولی

اما روش نوشته " فروشی نیست "

آدم باید از اون جنس باشه


RE: جنس آدم - pana - 03-02-2019

Persian Carpets
Persian Cats
Persian Saffron
Persian Caviar