انجمن اجتماع اندیشه

نسخه‌ی کامل: جنس آدم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
پشت ویترین مغازه ها

جنس هایی هست که خیلی گرونن


یه چیزایی هم میشه پیدا کرد که ارزونه

اما گاهی یه گوشه ای، یه چیزی میذارن، که شاید کهنه باشه ،
شایدم معمولی

اما روش نوشته " فروشی نیست "

آدم باید از اون جنس باشه